خمیده دانشجو ایرانی دانشجو مهندسی کانادا

خمیده: دانشجو ایرانی دانشجو مهندسی کانادا دانشگاه دانشگاه پیاده رو پیاده روی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ورود استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به اجرای طرح ترافیک جدیددر صورت بروز مسئله

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به نظارت استانداری بر روند اجرای مراحل طرح و ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: در صورت بروز م

ورود استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به اجرای طرح ترافیک جدیددر صورت بروز مسئله

ورود استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به اجرای طرح ترافیک جدیددر صورت بروز مشکل

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به نظارت استانداری بر روند اجرای مراحل طرح و ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: در صورت بروز مسئله جهت شهروندان در جریان اجرای طرح و ترافیک تازه استانداری ورود خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران گفت: طرح ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران و شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسیده است و فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز این طرح را قبول کرده است لذا کلیات آن پذیرفته شده است هست. بی تردید استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان اجرای مراحل این طرح واقع شده است است و بر آن نظارت دارد.

وی تاکید کرد: در صورتی که این طرح جهت شهروندان در اجرا مشکلاتی را فراهم کند قطعا استانداری ورود پیدا می کند و تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد.

ورود استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به اجرای طرح ترافیک جدیددر صورت بروز مسئله

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs