خمیده دانشجو ایرانی دانشجو مهندسی کانادا

خمیده: دانشجو ایرانی دانشجو مهندسی کانادا دانشگاه دانشگاه پیاده رو پیاده روی

گت بلاگز اخبار پزشکی عرضه حسگرهایی جهت اندازه‌گیری دقیق تغییرات pH درون سلولی

پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به تولید نقاط کربنی نورانی جهت ساخت نانوحسگرها شدند که جهت تشخیص میزان pH درون سلول استفاده می‌شود و به گفته آنها این نانوحسگر جهت

عرضه حسگرهایی جهت اندازه‌گیری دقیق تغییرات pH درون سلولی

عرضه حسگرهایی جهت اندازه گیری دقیق تغییرات pH درون سلولی

عبارات مهم : شیراز

پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به تولید نقاط کربنی نورانی جهت ساخت نانوحسگرها شدند که جهت تشخیص میزان pH درون سلول استفاده می شود و به گفته آنها این نانوحسگر جهت دنبال کردن پیشرفت فرایند درون سلولی و تشخیص مبتلا شدن به بعضی امراض قابل استفاده هست.

به گزارش ایسنا، یکی از نکات کلیدی در توسعه نانومواد فلورسانس، کشف نقاط کوانتومی بوده هست. این نانومواد، دسته ای از مواد نیمه رسانا هستند که ابعادی کمتر از 10 نانومتر دارند و جهت تولید نقاط کوانتومی اغلب از فلزات سمی نظیر کادمیم استفاده می شود. ازاین رو جهت کاربردهای زیستی مناسب نخواهند بود.

برای کاربردی کردن این نانوذرات محققان دانشگاه شیراز در فاز آزمایشگاهی نقاط غیر سمی کربنی جهت کاربرد در نشانگرهای شناسایی تغییرات PH درون سلولی سنتز کردند.

عرضه حسگرهایی جهت اندازه‌گیری دقیق تغییرات pH درون سلولی

دکتر افسانه صفوی، مجری طرح و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز مقدار pH را یکی از پارامترهای تأثیرگذار در فرایندهای درون سلولی دانست و افزود: مقدار pH یکی از پارامترهای تأثیرگذار در فرایندهای درون سلولی از جمله رشد و تکثیر سلول ها٬ انقباضات ماهیچه ای٬ انتقالات یونی و سنتز DNA است.

وی اضافه کرد: عوض کردن مقدار pH هر چند به میزان بسیار اندک، نشان دهنده مبتلا شدن به بیماری های مختلفی از جمله سرطان و آلزایمر هست. از این رو، در این طرح نانوحسگری با دقت اوج جهت اندازه گیری تغییرات اندک pH درون سلولی سنتز شد.

پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به تولید نقاط کربنی نورانی جهت ساخت نانوحسگرها شدند که جهت تشخیص میزان pH درون سلول استفاده می‌شود و به گفته آنها این نانوحسگر جهت

صفوی روش سنتز این نانوذرات را یک روش راحت و کم هزینه توصیف کرد و ادامه داد: محصول نهایی سمیت پایین و سازگاری محیط زیست از خود بروز می دهد. همچنین سرعت پاسخ این نانوذرات بسیار سریع است.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه نقاط کربنی نانوذرات تولید شده است دارای خاصیت فلورسانس هستند، یادآور شد: این نانوذرات به علت اندازه بسیار کوچکشان می توانند از غشای سلول عبور کرده و در آنجا به تغییرات pH تصویر العمل نشان داده و نور ساطع کنند.

وی اضافه کرد: در این طرح بعد از سنتز نقاط کربنی از روش هایی نظیر پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری جهت مشخصه یابی آنها استفاده شد. در ادامه، کارایی این نانوذرات به وسیله تصویربرداری سلولی، اسپکتروسکوپی فلورسانس و سنجش pH مورد ارزیابی قرار گرفت.

عرضه حسگرهایی جهت اندازه‌گیری دقیق تغییرات pH درون سلولی

مجری طرح خاطر نشان کرد: نانوحسگر سنتز شده است در این طرح پاسخ خطی بسیار خوبی نسبت به تغییرات pH در محدوده فیزیولوژیک (6.1 تا 7.8) از خود بروز داد، ضمن اینکه قادر است اختلاف pH در حد 0.1 را نیز تشخیص دهد.

این طرح از سوی دکتر افسانه صفوی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دکتر زهرا احمدپور محقق پسادکترا و راحله احمدپور دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه شیراز اجرایی شد و نتیجه های آن در مجله RSC Advances با ضریب تأثیر 3.108 منتشر شد.

پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به تولید نقاط کربنی نورانی جهت ساخت نانوحسگرها شدند که جهت تشخیص میزان pH درون سلول استفاده می‌شود و به گفته آنها این نانوحسگر جهت

واژه های کلیدی: شیراز | استفاده | دانشگاه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs